LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

– Tư vấn, xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin dài hạn và hàng năm;

–  Tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công các công trình về phát triển hạ tầng mạng, các ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị, cá nhân;

–  Tư vấn lập dự án đầu tư các công trình về CNTT;

–  Tư vấn giám sát thi công công trình CNTT, công trình xây dựng;

–  Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CNTT;

–  Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán;

–  Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT);

–  Tư vấn thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN trong các công trình xây dựng;

–  Thi công các hệ thống mạng LAN, WAN, WLAN…

CAMERA GIÁM SÁT AN NINH

– Chuyên tư vấn dự án, thi công lắp đặt, giải pháp quản lý hệ thống camera

– Lắp đặt camera quan sát

– Lắp đăt hệ thống an ninh báo động

– Lắp đăt hệ thống kiểm soát ra vào

VIỄN THÔNG

Hạ tầng Mạng cáp Đồng & Quang (FTTx, WAN, MAN)
Thiết bị mạng Di động & WiFi Công cộng
Thẻ SIM, thẻ Chip điện tử, mô đun IoT
Tủ Rack, hệ thống Phối cáp Quang Mật độ cao, Tủ trong/ngoài trời

THẺ SMART CHIP & AN NINH SINH TRẮC HỌC

Thẻ thông minh và Dịch vụ phát hành Thẻ
Thiết bị mã hóa bảo mật và chữ ký số
Định danh khách hàng bằng sinh trắc học